Yuming Zhou

Email: zhouyuming(at)nju.edu.cn   
Tel: +86-25-89682450 
Fax: +86-25-89682450

I am currently a professor in the Department of Computer Science and Technology at Nanjing University. I received my Ph.D. degree in computer science from Southeast University in 2003. From January 2003 to December 2004, I was a researcher at Tsinghua University. From February 2005 to February 2008, I was a researcher at Hong Kong Polytechnic University. My research interests focus on software engineering, especially on defect prediction, software testing, and program analysis. If you are interested in our group, please contact me.

PhD students

Jinping Liu

Wanwangying Ma (co-supervised with Prof. Baowen Xu and Prof. Lin Chen)

Yuanqing Mei

Peng Zhang

Shiran Liu

Yang Wang

Xutong Liu

MSc students

Yi Bin

Xu Zhang

Zhaoqiang Guo

Huicong Zhou

Alumni

2018: Yangyang Zhao (PhD), Qianqian Jia (MSc), Hui Wan (MEng)

2017: Yiyang Feng (MSc)

2016: Yibiao Yang (PhD), Fei Zhao (MSc), Yaming Tang (MSc), Changsong Liu (MSc)

2014: Yansong Wu (MSc), Zhijian Wang (MSc)

2013: Hongyuan Zhao (MSc), Dongxiao Zhao (MSc), Xiang Zhang (MEng), Zhenxing Xu (MEng)

2012: Qingqing Tian (MSc), Chaodong Xue (MSc), Rong Zhao (MEng)

2011: Musheng Wang (MSc), Ming Yang (MSc, co-supervised with Prof. Xiaoyu Zhou)

Selected Papers

[1]   Yibiao Yang, Yuming Zhou, Hao Sun, Zhendong Su, Zhiqiang Zuo, Lei Xu, Baowen Xu. Hunting for bugs in code coverage tools via randomized differential testing. ICSE 2019, to appear.

[2]   Yuming Zhou, Yibiao Yang, Hongmin Lu, Lin Chen, Yanhui Li, Yangyang Zhao, Junyan Qian, Baowen Xu. How far we have progressed in the journey? An examination of cross-project defect prediction. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 27(1), article 1, 2018: 1-51.

[3]   Wanwangying Ma, Lin Chen, Xiangyu Zhang, Yuming Zhou, Baowen Xu. How do developers fix cross-project correlated bugs?: a case study on the GitHub scientific python ecosystem. ICSE 2017: 381-392.

[4]   Yibiao Yang, Yuming Zhou, Jinping Liu, Yangyang Zhao, Hongmin Lu, Lei Xu, Baowen Xu, Hareton Leung. Effort-aware just-in-time defect prediction: simple unsupervised models could be better than supervised models. FSE 2016: 157-168.

[5]   Yibiao Yang, Yuming Zhou, Hongmin Lu, Lin Chen, Zhenyu Chen, Baowen Xu, Hareton K. N. Leung, Zhenyu Zhang. Are slice-based cohesion metrics actually useful in effort-aware post-release fault-proneness prediction? An empirical study. IEEE Transactions on Software Engineering, 41(4), 2015: 331-357.

[6]   Yuming Zhou, Baowen Xu, Hareton Leung, Lin Chen. An in-depth study of the potentially confounding effect of class size in fault prediction. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 23(1), article 10, 2014: 1-51.

[7]   Yuming Zhou, Hareton Leung, Baowen Xu. Examining the potentially confounding effect of class size on the associations between object-oriented metrics and change-proneness. IEEE Transactions on Software Engineering, 35(5), 2009: 607-623

[8]   Yuming Zhou, Hareton Leung, Pinata Winoto. MNav: A Markov model based web site navigability measure. IEEE Transactions on Software Engineering, 33(12), 2007: 869-890

[9]   Yuming Zhou, Hareton Leung. Empirical analysis of object-oriented design metrics for predicting high and low severity faults. IEEE Transactions on Software Engineering, 32(10), 2006: 771-789


Last updated: March, 2019