Students

Jian Zhang
(张剑)
Ph.D.
2018 –
Zekun Li
(李泽昆)
Ph.D.
2020 –
Ruichi Ma
(马瑞池)
Ph.D.
2020 –
Zhen Zhao
(赵振)
Visiting Ph.D.
2020 –
Yufang Liang
(梁宇方)
Ph.D.
2021 –
Qinghe Ma
(马庆贺)
Ph.D.
2022 –
Xiran Wang
(王曦染)
Ph.D.
2022 –
Xiaoting Han
(韩晓婷)
M.Sc.
2019 –
Yue Wang
(王悦)
M.Sc.
2019 –
Ruiqi Wang
(汪睿琪)
M.Sc.
2019 –
Ziyuan Wang
(王子元)
M.Sc.
2019 –
Jintao Guo
(郭金涛)
M.Sc.
2020 –
Lihe Yang
(杨丽鹤)
M.Sc.
2020 –
Ziqi Zhou
(周子奇)
M.Sc.
2020 –
Heng Cai
(蔡恒)
M.Sc.
2021 –
Yue Duan
(段岳)
M.Sc.
2021 –
Guan Gui
(桂冠)
M.Sc.
2021 –
Jiajun Hu
(胡嘉俊)
M.Sc.
2021 –
Na Wang
(王娜)
M.Sc.
2021 –
Muyang Qiu
(邱沐阳)
M.Sc.
2022 –
You Wang
(王优)
M.Sc.
2022 –
Ruofan Wang
(王若凡)
M.Sc.
2022 –

Alumni

  • Tiexin Qin (秦铁鑫) (2018 - 2021. City University of Hong Kong.)
  • Zhengtao Chen (陈震涛) (2017 - 2020. Intel.)
  • Jianrong Chen (陈建蓉) (2017 - 2020. Webank.)
  • Minglin Ma (马明林) (2016 - 2019. Pinduoduo.)
  • Jipeng Huang (黄继鹏) (2016 - 2019. Microsoft.)
  • Jinquan Sun (孙晋权) (2016 - 2019. Alibaba.)