Email:
lutong@nju.edu.cn
Address:
National Key Laboratory for Novel Software Technology
Department of Computer Science and Technology
Xianlin Campus Mailbox 603, Nanjing University
163 Xianlin Avenue, Qixia District
Nanjing 210023, China
Phone:
0086-25-8968-2398
Fax:
0086-25-8968-2398
URL:
http://cs.nju.edu.cn/lutong/

Staff

1. Full Professor  Tong Lu (Ph.D)       

2. Associate Prof. Feng Su (Ph.D)      


3. Associate Prof. Ruoyu Yang (Ph.D)4. Assistant Prof. Yirui Wu (Ph.D)       Graduated from IMAGINE lab in 2016 and now is at Hohai University

Ph.D Students

1. Zehuan Yuan. He is the top 5% best student from Nanjing University. Won the Best 2012 Excellent College Students of China Computer Federation, and was selected as the Talent Project of Nanjing University for Ph.D candidates)

2. Xinshao Wang.

3. Liu Ruoze.

MPhil Students

In Progress:


1. Yiyang Zhou

2. Heng Lai

3. Sun Xin

4. Zhou Xianli

5. Wu Zihan

6. Wei Lianglei

7. Wang Zhen

8. Wenjie Guan

9. Wenhai Wang

10. Xuerong Wu

11. Zhikai Li

12. Wenbo Hou

13. Chao Zhang

14. Yisheng Yue

15. Zhouyu Meng

16. Tianping Hu

Graduated:

1. Yirui Wu (巫义锐). He nows works at Hohai University (河海大学).

2. Yangbing Weng (翁炀冰). He now works at 28 Research Institute (南京二十八所)

3. Qisu Li (李其苏). He now works at YuanTiKu, Beijing (北京猿题库).

4. Xiang Gao (高翔). He now works at Ruimin Shixun, Shenzhen (深圳锐明视讯).

5. Xiaolong Liu (刘小龙). He now works at YuanTiKu, Beijing (北京猿题库).

6. Yu Zhang (张宇). He now works at Liebao, Shanghai (上海猎豹).

7. Guozhu Liang (梁国柱). Sep. 2012 ~ May. 2015. He now works at Orient Securities, Shanghai (上海东方证券)

8. Liang Wu (吴亮).  Sep. 2012 ~ May. 2015. He now works at Alibaba, Hangzhou (阿里巴巴公司)

9. Jiamin Xu (许佳敏). Sep. 2012 ~ May. 2015. He now works at HongRuan, Hangzhou (杭州虹软)

    10. Longfei Qing (秦龙飞). Sep. 2012 ~ May. 2015. He now works at Dell, Shanghai (上海Dell)

11. Hao Wang (王昊). Sep. 2011 ~ May. 2014. He was a visiting student at Dept. of Computer Science, Hong Kong University of Science and Technology since Feb. 2012 ~ Sep. 2012, HKUST). He will work at Baidu Research Institue, Beijing (北京百度研究院)

12. Run Xing (邢润). Sep. 2011 ~ May. 2014. He has won the Golden Prize of the "Challenge Cup" of Jiangsu Province and the Bronze Prize of China. He will work at the 841 Research Institute (南京841研究所).

13. Feiming Xu (徐飞明). Sep. 2011 ~ May. 2014. He works at the XiaoMi Compnay, Beijing (北京小米公司).

14. Wei Hu (胡炜). Sep. 2011 ~ May. 2014. He is from navy (海军某部,上海).

15. Xiaolin Ma (马小林). Sep. 2010 ~ May. 2013. Now he works at Baidu Research Institue, Bejing (北京百度研究院)

16. Weicong Yin (尹维冲). Sep. 2010 ~ May. 2013. He works at Baidu Research Institue, Beijing (北京百度研究院)

17. Yukang Jin (靳玉康). Sep. 2010 ~ May. 2013. He now works at Alibaba, Hangzhou (阿里巴巴公司)

18. Gongyou Wang (王公友). Sep. 2010 ~ May. 2013. He now works at Dell Company, Shanghai (上海Dell公司)

19. Yanqing Wang (王延青). Sep. 2010 ~ May. 2013. He now works at the Lenovo Company, Beijing (北京联想公司)

20. Yiming Wang (王一鸣). Sep. 2009 ~ May. 2012. He is now the Ph.D candiate in the Johns Hopkins University, US (美国霍普金斯大学)

21. Tuantuan Wang (王团团). Sep. 2009 ~ May. 2012. He works at the 716 Research Institue (716所)

22. Wanxia Lin (林婉霞). Sep. 2009 ~ May. 2012. She works at China Construction Bank (福州中国建设银行)

23. Yan Zhao (赵妍). Sep. 2009 ~ May. 2012. She works at German SAP Chinese Research Center (南京德国SAP中国研究院)

24. Rongjun Gao (高荣军). Sep. 2009 ~ May. 2012. He now works at German SAP Chinese Research Center (南京德国SAP中国研究院)

25. Zhenyu Zhang (张振宇). Sep. 2008 ~ May. 2011. He now works at Alibaba, Hangzhou (阿里巴巴公司)

26. Haisan Lu (陆海山): Sep. 2007 ~ May. 2010. He now works at Huawei Company, Nanjing (南京华为南研所)